wz

 

 

Skautský oddíl

Velena Fanderlika

Skautský oddíl nese ve svém názvu jméno bývalého starosty Junáka, Velena Fanderlika, který v říjnu roku 1948 ilegálně opustil Československo a v zahraničí převzal vedení československých skautů a skautek v exilu.


Skautský oddíl Velena Fanderlika (zkr. SOVF) nemá po organizační stránce nic společného s Junákem – svazem skautů a skautek ČR či s jinými existujícími skautskými organizacemi v České republice. Jedná se o samostatnou oldskautskou organizaci (občanské sdružení), které zaregistrovalo své stanovy u MV ČR. Oddíl vznikl 14. června 1994 v Hradci Králové a dnes má rozmanitou (neziskovou) skautskou činnost na mnoha místech ČR.


Členy SOVF se mohou stát oldskauti a oldskautky ze všech existujících skautských organizací, pokud splňují podmínky dané platnými stanovami SOVF pro členství. Proto členové SOVF aktivně pracují v různých činovnických funkcích i v jiných skautských organizacích. Stát se členem SOVF je ctí pro každého, neboť členstvo SOVF tvoří ti bratři a sestry, kteří ani v těžkých dobách komunistické totality nezradili skautskou myšlenku. Pro své pevné životní a politické postoje jsou mnozí členové SOVF „trnem v oku“ bývalým funkcionářům SSM, KSČ a tajným spolupracovníkům StB.

 

Oddílový pokřik: Před zlem nikdy neutíká skaut Velena Fanderlika!
 

 

Organizace a členění oddílu

Organizačně se SOFV dělí na jednotlivé družiny působící v různých krajích ČR. Oddíl však má i své zahraniční členy – na Slovensku, v Německu, Švýcarsku, USA, Austrálii, Kanadě a v dalších státech světa. Členové oddílu se scházejí jednou ročně na sněmu, který se koná vždy na jiném místě České republiky. Vedení SOVF je demokraticky voleno na období dvou let.

 

 

Podmínky přijetí
Podle stanov se členem může stát skaut nebo skautka, starší 30 let, který(á) souhlasí s posláním a základními cíli SOVF a který(á) byl(a) za své občanské nebo skautské postoje v minulosti persekuována totalitními režimy v bývalém Československu nebo byl(a) či stále je činný(á) v některé skautské organizaci a je vázan(a) skautským slibem.

Členství v oddíle vzniká podáním řádně vyplněné přihlášky, doplněné čestným prohlášením, lustračním osvědčením MV ČR (toto nemusí předložit skauti a skauty žijící v zahraničí a občané narození po roce 1971), písemným doporučením alespoň dvou členů SOVF a jednomyslným schválením schůze družiny SOVF do které se uchazeč(ka) přihlašuje, nebo sněmu oddílu. Dalším předpokladem je zaplacení členských příspěvků na běžné období.

 

 

Kontakt

Občanské sdružení „Skautský oddíl Velena Fanderlika“
Bohunická 43
619 00 Brno