wz
 

|KPV pobočka 15 - Praha||Časopis Věrni zůstaneme||Z historie 3. odboje||Skautský oddíl Velena Fanderlika|

 

Pozoruhodné na tomto přehledu je, že jsou v něm zaneseny i nomenklaturní kádry velké důležitosti

 

 

    Kapitoly psané perem rudého temna

 

Občané blatensky zařazení na černý seznam "Akce Norbert"

Ještě než se v našem státě zhroutil komunistický totalitní režim, měli bývalí mocní a špičky Státní bezpečnosti připravenou v záloze "Akci Norbert", namířenou proti vlastnímu národu. Konkrétně proti politicky nespolehlivým osobám a antisocialistickým silám. "Akce Norbert" spočívala v tom, že v případě nepokojů a demonstrací na území bývalého ČSSR měli být vytipovaní lidé pozatýkáni a internováni do koncentračních táborů.

K tak otřesné zrůdnosti se v lidských dějinách snížil málokdo a je velkým fiaskem, že po roce 1989 nebylo plánování tohoto zločinu proti lidskosti, zavánějícího stalinismem a fašismem, justicí posouzeno v trestně-právní rovině. Pro "Akci Norbert" byly s předstihem vypracovány jmenné seznamy lidí, kteří měli být odstraněni. Existoval i černý seznam nepohodlných občanů z blatenska, který v roce 1991 přivezl do Blatné tehdejší federální ministr vnitra Ján Langoš. Jeho kamarád pan T. seznam viděl a moc lituje, že si ho tehdy nezkopíroval: "Obsahoval přibližně sto třicet jmen lidí z celého regionu. Byl jsem tam mimo jiné uveden i já a moje manželka." Ján Langoš už je několik let po smrti a inkriminovaný seznam se údajně někam "zatoulal".

Disident a zapřisáhlý antikomunista Petr Cibulka ale také přehled občanů, zařazených do "Akce Norbert", získat a zveřejnil. Část seznamu věnoval pro účel tohoto seriálu pan Josef Jančar z Blatné (83 let), který na něm sám figuruje: "O existenci seznamů jsem věděl už dávno, protože mne na ně upozornil důstojník Státní bezpečnosti, pracující na Okresním oddělení ve Strakonicích. Ten potvrdil, že vybraní občané měli být skutečně hromadně zatýkáni a drženi v koncentračních táborech. Mimoto řekl, že bylo následně počítáno i s fyzickou likvidací odpůrců komunistického režimu.

" Seznam obyvatel blatenského regionu, určených k internaci do koncentračních táborů není zatím kompletní, ale chybějící kapitoly by měly být s pomocí disidenta Petra Cibulky v blízké budoucnosti doplněny. Část propůjčená Josefem Jančarem, obsahuje tato jména:

Pavel Samec (narozený 21. září 1943) - dělník v Dřevokovu Blatná. Jiří Sekera (narozený 17. června 1931) - profesor SVVŠ ve Strakonicích. JUDr. Jaroslav Šneberger (narozený 7. března 1922) právník, Západočeský průmysl kamene Blatná. Bohumil Toms (narozený 21. května 1922) předseda JZD Bezdědovice. Antonín Vohryzka (narozený 15. ledna 1913) - provozní pracovník ZNZZ Blatná. Václav Wainfurt (narozený 22. června 1933) - profesor SZTŠ Blatná. Josef Bartoš (narozený 4. června 1925) - uvolněný předseda MěstNV Blatná. Josef Etlík (narozený 24. května 1922) - referent MTZ, Západočeský průmysl ka-mene Blatná. Jiří Franc (narozený 31. března 1933) - vedoucí technické přípravy Tesla Blatná. Josef Jančar (narozený 19. března 1925) - vedoucí dopravy Státního rybářství Blatná. Václav Masný (narozený 20. srpna 1921) - náměstek ředitele v závodu Tesla Blatná. Ing. Jaroslav Mi1er (narozený 26. června 1930) - předseda JZD Sedlice. Jan Ondříček (narozený 27. července 1936) - technik v závodu Tesla Blatná. Miroslav Kastner (narozený 20. října 1935) -učitel ZDŠ Blatná.

Pozoruhodné na tomto přehledu je, že jsou v něm zaneseny i nomenklaturní kádry velké důležitosti (Emil Pokorný - politický pracovník jihočeského KV KSČ v Českých Budějovicích, František Šedivý- tajemník OV KSČ Český Krumlov, Oldřich Lešenar tajemník Jihočeského KV KSČ v Českých Budějovicích aj.). Nechybí "velké ryby" policejního resortu a jihočeského gestapa (StB) - Vratislav Prskavec (náčelník Správy StB v Českých Budějovicích), Václav Bouda (náčelník Správy VB v Českých Budějovicích), RSDr. Josef Měšťan (zástupce náčelníka odboru Správy VB v Českých Budějovicích), zmizet měla i řada soudců a prokurátorů včetně předsedy Okresního soudu ve Strakonicích a strakonických okresních prokurátorů. Ohromná čistka měla v hledáčku i soudruhy ředitele a náměstky velkých podniků, pochopitelně také duchovní a žurnalisty, jejichž působnost v Československu vždy staré struktury velmi těžce nesly. "Akce Norbert" se naštěstí nikdy neuskutečnila. Jinak by to byla pro náš národ pohroma, ze které by se možná už nikdy nevzpamatoval.

Vladimír Šavrda