wz
 

|KPV pobočka 15 - Praha||Zpravodaj Věrni zůstaneme||Z historie 3. odboje||Skautský oddíl Velena Fanderlika|

 

 

 

Celkový vývoj situace vyvolal nutnost vytvořit v Moskvě zahraniční vedení KSČ, které bylo uznáváno exekutivou Komunistické internacionály…

 

 

    Zastavení a zákaz činnosti KSČ v roce 1938

Z historie bývalého Československa je známo, že 9. října 1938 byla zastavena činnost KSČ autonomní vládou na Slovensku. 20. října 1938 došlo k témuž činu v českých zemích a na Moravě, 24. října 1938 také na tehdejší Podkarpatské Rusi.

Současně bylo zastaveno vydávání tisku KSČ. Odvolání, které podal 2. listopadu 1938 proti zastavení činnosti KSČ Klement Gottwald, nemělo odkladný účinek. Celkový vývoj situace vyvolal nutnost vytvořit v Moskvě zahraniční vedení KSČ, které bylo uznáváno exekutivou Komunistické internacionály, všemi orgány a organizacemi za vedoucí orgán KSČ.

Vzhledem k tomu, že zastaveni činnosti strany nezbavilo její volené zástupce mandátů, působilo v následujícím období (až do rozpuštění KSČ) v pomnichovské Československé republice vedení strany ve složení Ant. Zápotocký, J. Dolanský, Lad. Kopřiva.

K rozpuštění KSČ v naší zemi došlo 27. prosince 1938 na základě vyhlášky ministerstva vnitra podle § 8 vládního nařízení z 23. prosince 1938, č. 335 Sb. Zákonů a nařízení. Současně byli zbaveni mandátů komunističtí poslanci, senátoři a členové KSČ zemských, okresních a obecních zastupitelstev. Zastupitelstva, v nichž měla KSČ většinu, byla nahrazena vládním komisařem. Jmění KSČ a jejích organizací bylo zabaveno státem. Vzhledem k tomu, že nařízení o rozpuštění funkcionáři KSČ předvídali, byla již dříve prodána stranická tiskárna v Praze - Karlíně a většina stranického majetku...

Dočkáme se někdy toho, že historie se bude opakovat? Najde naše vláda a politici v parlamentě někdy odvahu a sílu vyčistit politickou arénu od nedemokratické strany, která je nástupkyní a pokračovatelkou zločinecké KSČ?

-jok-